Home معرفی محصولات ویدئو و تصاویر ویدئوی عملکرد میکسر

دستگاه میکسر خمیر کیک با پمپ تخلیه

ابعاد دستگاه

میکسر پروانه‌ای MF15  طول 150  عرض 80  ارتفاع 90cm وزن [تقریبی 300kg]
میکسر پروانه‌ای MT15  برق مصرفی با 2 الکتروموتور2.2  و 1.5


 میکسر پروانه‌ای MF40  طول 160  عرض 85  ارتفاع 100cm وزن [تقریبی 450kg]
میکسر پروانه‌ای MT40  برق مصرفی با 2 الکتروموتور2.2  و 7.5kw

مدلها

  • میکسر پروانه‌ای MF15
  • میکسر پروانه‌ای MT15 
  • میکسر پروانه‌ای MF40 
  • میکسر پروانه‌ای MT40